乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
Author:乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆  2022-06-03
开启智能化生活方式“影设空间” 北京设计师沙龙圆满结束 由美国《室内设计》中文版杂志携手者尼ZENE私人影院共同主办的“开启智能化生活方式“影设空间”,北京设计师沙龙”于6月11日如期举行。活动当天 ,来自北京的50多位设计师走进者尼ZENE私人影院,对高端数字家庭影院进行了切身体验 。奢华而优雅的环境、震撼的视听效果,以及科技带来的智能化生活方式给到场的每位嘉宾都留下了深刻印象。ZENE 者尼私人影院 ,北京地区规模最大的家庭影音系统集成商。在这次活动中 ,者尼邀请设计师们到展厅体验,,从视 、听、以及氛围的营造上让到场的每一位设计师都深刻感受到:家庭影院定制安装是一套整体解决方案 ,融合了声学设计,视频设计,美学设计 。这是一种新的智能影音及家庭娱乐方式 ,将成为高品质家居生活不可缺少的一部分 。嘉宾在者尼 ZENE 私人影院签到嘉宾设计师在者尼展厅体验嘉宾设计师到者尼工艺房参观者尼工作人员与设计师讲解交流 « 前一页1234下一页 »乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
【读音】: yóu měi guó 《shì nèi shè jì 》zhōng wén bǎn zá zhì xié shǒu zhě ní ZENEsī rén yǐng yuàn gòng tóng zhǔ bàn de “kāi qǐ zhì néng huà shēng huó fāng shì “yǐng shè kōng jiān ”,běi jīng shè jì shī shā lóng ”yú 6yuè 11rì rú qī jǔ háng 。huó dòng dāng tiān ,lái zì běi jīng de 50duō wèi shè jì shī zǒu jìn zhě ní ZENEsī rén yǐng yuàn ,duì gāo duān shù zì jiā tíng yǐng yuàn jìn háng le qiē shēn tǐ yàn 。shē huá ér yōu yǎ de huán jìng 、zhèn hàn de shì tīng xiào guǒ ,yǐ jí kē jì dài lái de zhì néng huà shēng huó fāng shì gěi dào chǎng de měi wèi jiā bīn dōu liú xià le shēn kè yìn xiàng 。ZENE zhě ní sī rén yǐng yuàn ,běi jīng dì qū guī mó zuì dà de jiā tíng yǐng yīn xì tǒng jí chéng shāng 。zài zhè cì huó dòng zhōng ,zhě ní yāo qǐng shè jì shī men dào zhǎn tīng tǐ yàn ,,cóng shì 、tīng 、yǐ jí fēn wéi de yíng zào shàng ràng dào chǎng de měi yī wèi shè jì shī dōu shēn kè gǎn shòu dào :jiā tíng yǐng yuàn dìng zhì ān zhuāng shì yī tào zhěng tǐ jiě jué fāng àn ,róng hé le shēng xué shè jì ,shì pín shè jì ,měi xué shè jì 。zhè shì yī zhǒng xīn de zhì néng yǐng yīn jí jiā tíng yú lè fāng shì ,jiāng chéng wéi gāo pǐn zhì jiā jū shēng huó bú kě quē shǎo de yī bù fèn 。jiā bīn zài zhě ní ZENE sī rén yǐng yuàn qiān dào jiā bīn shè jì shī zài zhě ní zhǎn tīng tǐ yàn jiā bīn shè jì shī dào zhě ní gōng yì fáng cān guān zhě ní gōng zuò rén yuán yǔ shè jì shī jiǎng jiě jiāo liú « qián yī yè 1234xià yī yè »

上一篇:邱海圆:设计的最终目的是便捷人们的生活 下一篇:顺丰速运总部大楼设计方案出炉