乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
Author:乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆  2022-06-03
杜康生︱奥迪室内设计团队发布徵人资料 杜康生先生(JAMES TU)拥有建筑学及室内设计专业背景,在1986年创立公司于台湾 ,并先后进驻上海、香港这两个设计能量强大的城市,这一支全方位服务的设计团队凭藉著诚恳的态度及独特的思维在海峡两岸打开知名度。有“台湾豪宅王”美誉的杜康生,作品呈现出对空间美学的极致演绎 ,对完美设计的无限追求,作品更传达着对业主的尊重,浑然天成的高质感设计手法 ,在其作品中无处不在,也因此赢得台北第一豪宅“宏盛帝宝”中大多数业主的青睐。从台北到上海,看尽室内设计业的载浮载沉 ,可谓久经沙场,当然也创造出无数作品让人咀嚼不尽 、回味无穷,并且期许能通过创造更多美好空间 ,潜移默化影响下一代 ,让海峡两岸迈向富而好礼的社会 。高度荣誉:2012年名人堂成員(Interi or Design Hall Of Fame)2013年華商領軍者 (中國日報CHINA DAILY)2014世界華商名人堂成員富比士(FORBES)及商业周刊(BUSINESS WEEKS)所选出亚洲十大豪宅,杜康生团队参与其中的六案-OPUS HK、帝宝、文华苑 、皇翔御琚、元利信义、汤臣一品工作地点:上海徐汇区文定路258号C301联系人:方先生联系邮箱:mike@audi-design.com.tw招聘人数:2 人学历:本科薪水范围:面议薪酬福利:周末双休 、五险一金、年终及绩效奖金、三节及生日礼金 、平时早午餐供应、加班供应晚餐职位职能:资深室内设计师、设计主管工作职责:1. 独立思考设计概念,创作方案设计2. 具備人員協調整合能力3. 具有施工图制作能力 ,精通施工工艺和流程,对施工现场有比较深刻的了解;具有良好的沟通和协调能力,能够根据方案完成深化4. 具备掌控设计进度能力 ,可负责施工现场的协调和配合5. 有强烈的责任心能按时 、高质量的完成分配的任务,有良好的团队意识。任职要求:1. 建筑设计 、室内设计相关专业2. 有过外资企业,售楼处、样板房、酒店 、会所经验者优先3. 熟练使用CAD、PS、SU 、office 软件;精通SU者尤佳4. 5年以上相关工作经验 ;能适应短期出差5. 态度认真 ,具有上进心,具备抗压能力乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
【读音】: dù kāng shēng xiān shēng (JAMES TU)yōng yǒu jiàn zhù xué jí shì nèi shè jì zhuān yè bèi jǐng ,zài 1986nián chuàng lì gōng sī yú tái wān ,bìng xiān hòu jìn zhù shàng hǎi 、xiāng gǎng zhè liǎng gè shè jì néng liàng qiáng dà de chéng shì ,zhè yī zhī quán fāng wèi fú wù de shè jì tuán duì píng jiè zhe chéng kěn de tài dù jí dú tè de sī wéi zài hǎi xiá liǎng àn dǎ kāi zhī míng dù 。yǒu “tái wān háo zhái wáng ”měi yù de dù kāng shēng ,zuò pǐn chéng xiàn chū duì kōng jiān měi xué de jí zhì yǎn yì ,duì wán měi shè jì de wú xiàn zhuī qiú ,zuò pǐn gèng chuán dá zhe duì yè zhǔ de zūn zhòng ,hún rán tiān chéng de gāo zhì gǎn shè jì shǒu fǎ ,zài qí zuò pǐn zhōng wú chù bú zài ,yě yīn cǐ yíng dé tái běi dì yī háo zhái “hóng shèng dì bǎo ”zhōng dà duō shù yè zhǔ de qīng lài 。cóng tái běi dào shàng hǎi ,kàn jìn shì nèi shè jì yè de zǎi fú zǎi chén ,kě wèi jiǔ jīng shā chǎng ,dāng rán yě chuàng zào chū wú shù zuò pǐn ràng rén jǔ jiáo bú jìn 、huí wèi wú qióng ,bìng qiě qī xǔ néng tōng guò chuàng zào gèng duō měi hǎo kōng jiān ,qián yí mò huà yǐng xiǎng xià yī dài ,ràng hǎi xiá liǎng àn mài xiàng fù ér hǎo lǐ de shè huì 。gāo dù róng yù :2012nián míng rén táng chéng yuán (Interi or Design Hall Of Fame)2013nián huá shāng lǐng jūn zhě (zhōng guó rì bào CHINA DAILY)2014shì jiè huá shāng míng rén táng chéng yuán fù bǐ shì (FORBES)jí shāng yè zhōu kān (BUSINESS WEEKS)suǒ xuǎn chū yà zhōu shí dà háo zhái ,dù kāng shēng tuán duì cān yǔ qí zhōng de liù àn -OPUS HK、dì bǎo 、wén huá yuàn 、huáng xiáng yù jū 、yuán lì xìn yì 、tāng chén yī pǐn gōng zuò dì diǎn :shàng hǎi xú huì qū wén dìng lù 258hào C301lián xì rén :fāng xiān shēng lián xì yóu xiāng :mike@audi-design.com.twzhāo pìn rén shù :2 rén xué lì :běn kē xīn shuǐ fàn wéi :miàn yì xīn chóu fú lì :zhōu mò shuāng xiū 、wǔ xiǎn yī jīn 、nián zhōng jí jì xiào jiǎng jīn 、sān jiē jí shēng rì lǐ jīn 、píng shí zǎo wǔ cān gòng yīng 、jiā bān gòng yīng wǎn cān zhí wèi zhí néng :zī shēn shì nèi shè jì shī 、shè jì zhǔ guǎn gōng zuò zhí zé :1. dú lì sī kǎo shè jì gài niàn ,chuàng zuò fāng àn shè jì 2. jù bèi rén yuán xié diào zhěng hé néng lì 3. jù yǒu shī gōng tú zhì zuò néng lì ,jīng tōng shī gōng gōng yì hé liú chéng ,duì shī gōng xiàn chǎng yǒu bǐ jiào shēn kè de le jiě ;jù yǒu liáng hǎo de gōu tōng hé xié diào néng lì ,néng gòu gēn jù fāng àn wán chéng shēn huà 4. jù bèi zhǎng kòng shè jì jìn dù néng lì ,kě fù zé shī gōng xiàn chǎng de xié diào hé pèi hé 5. yǒu qiáng liè de zé rèn xīn néng àn shí 、gāo zhì liàng de wán chéng fèn pèi de rèn wù ,yǒu liáng hǎo de tuán duì yì shí 。rèn zhí yào qiú :1. jiàn zhù shè jì 、shì nèi shè jì xiàng guān zhuān yè 2. yǒu guò wài zī qǐ yè ,shòu lóu chù 、yàng bǎn fáng 、jiǔ diàn 、huì suǒ jīng yàn zhě yōu xiān 3. shú liàn shǐ yòng CAD、PS、SU、office ruǎn jiàn ;jīng tōng SUzhě yóu jiā 4. 5nián yǐ shàng xiàng guān gōng zuò jīng yàn ;néng shì yīng duǎn qī chū chà 5. tài dù rèn zhēn ,jù yǒu shàng jìn xīn ,jù bèi kàng yā néng lì

上一篇:美的•林城时代办公室样板房 下一篇:Perkins+Will圆满完成新上海自然博物馆设计工作